24/7 Optimaal telen is actieve sturing

De ontwikkelingen op het gebied van de kassenbouw staan niet stil. Het maken van het klimaat daarin ook niet. KE GrowAir en Orange Climate Agri bieden de oplossing.

24/7 Optimaal telen is actieve sturing op homogeen klimaat 

De ontwikkelingen op het gebied van de kassenbouw staan niet stil. Het maken van het klimaat daarin ook niet. KE GrowAir en Orange Climate Agri zien een toenemende belangstelling voor het creëren van optimale teelt omstandigheden en specifiek de homogene luchtverdeling die dit moet gaan realiseren. En dan praten we niet alleen over kassen in traditionele glastuinbouwgebieden maar ook over verstedelijkte gebieden en/of een gebied waar een te vijandig klimaat heerst voor een bijvoorbeeld voedselproductie. Opzoek naar een wereldwijde teeltgarantie 24/7?

Kassen zijn vanaf hun ontstaan bedoeld om overal ter wereld een beschermde omgeving te bieden en daar lokaal producten te telen die daar normaal gesproken vanwege het buitenklimaat niet zouden floreren. Door de komst van LED verlichting is daglicht niet meer een noodzakelijkheid. De ultieme productielocatie is een semi gesloten systeem waarin een kweker bijna volledig controle heeft en optimaal zijn gewas kan laten groeien. Volgens KE-GrowAir en Orange Climate Argri kan die productielocatie er eentje van glas zijn, maar ook een vertical farm zonder daglicht is hierbij een optie. In iedere optie gaat het om het creëren van een optimaal klimaat voor optimale productie tegen zo laag mogelijke kosten en zo hoog mogelijke opbrengsten. Voor een 24/7 teeltgarantie staat dus het beheersten van een optimale temperatuur en luchtvochtigheid centraal om samen met een juiste mix van licht, nutriënten en CO2 de optimale opbrengst te bereiken.

Voordelen en uitdagingen

De uitdagingen van een semi gesloten systeem is dat er anders gestuurd moet sturen dan dat men gewend is, je het gewas actief moet houden en dat men hiervoor een goed mechanische ventilatie- en circulatiesysteem moet hebben voor het creëren van het klimaat. KE-GrowAir, als specialist in het homogeen verdelen van lucht, ziet dat hier nog veel te winnen is. Vaak wordt wel de gewenste hoeveelheid geklimatiseerde lucht ingebracht, maar als deze niet goed verdeelt wordt dan worden de ongewenste effecten juist versterkt. Met de GrowAir® luchtverdeelslangen zien we juist dat de horizontale en verticale temperatuurgradiënt is kleiner is dan bij de huidige beschikbare luchtverdeelslangen en dus beter in staat is om het klimaat te homogeniseren. Daarnaast bieden gesloten systemen het voordeel dat door het dichter houden van de productielocatie je CO2 benutting hoger is en ziektebestrijding minimaal of zelfs niet nodig. Dit alles met als gevolg een significant betere productie.

IJzersterke combinatie

Bij KE-GrowAir en Orange Climate Agri wordt alleen technologie geïnstalleerd die nodig is voor het specifieke doel van de operatie. Dit kan de teler een hoop geld besparen, daar ze niet verplicht zijn om in extra technologie te investeren die ze niet nodig hebben. Ook wordt er gekeken naar de efficiency van de technologie, daar is een wereld in te winnen. De GrowAir luchtverdeelslang heeft bewezen 3-5% minder energie nodig te hebben om dezelfde benodigde hoeveelheid lucht in de kas te brengen dan de vaak gebruikte dubbele slangen. En door bijvoorbeeld een kruisstroom in de luchtbehandelingskast toe te passen gaat er geen CO2 verloren als er met buitenlucht gekoeld wordt. Kortom, door deze technische en economische voordelen zijn KE GrowAir lucht-verdeelslangen en luchtbehandelingskasten van Orange Climate Agri een ijzersterke combinatie in de praktijk.

Ultieme oplossing

Er hoeven dan ook geen concessies meer gedaan te worden als het gaat om het optimaal homogeniseren van het klimaat, hetgeen je toch wilt als kweker. Te vaak wordt bij de aanschaf van een kas vooral gekeken naar de prijs van die kas en wordt er op het luchtverdeling systeem bespaard. Opmerkelijk, want juist met die techniek maak je als kweker het verschil. Voor telers die willen kiezen voor een optimaal groeiklimaat, energiebesparing, CO2 behoud en 365 dagen per jaar teeltgarantie, mag een bezoek aan stand 8.126 op de Greentech (12 – 14 juni, RAI Amsterdam) niet ontbreken.

Aanmelden voor de beurs? Klik hier.

Download als PDF

Deel deze pagina

facebook linkedin twitter

De website van Orange Climate gebruikt cookies van onder andere Google Analytics en Hotjar om de eigen kwaliteit te verbeteren en voor commerciële doeleinden. Soms vind je op de site, inhoud van Facebook, Twitter of YouTube (bijvoorbeeld onze video's); deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.