Verschil tussen energielijst 2017 - 2018

Elk jaar wordt er een nieuwe energielijst gepubliceerd. In de energielijst van 2018 staan alle bedrijfsmiddelen waarop de Energie Investeringsaftrek (EIA) van toepassing is.

Elk jaar wordt er een nieuwe energielijst gepubliceerd. In de energielijst van 2018 staan alle bedrijfsmiddelen waarop de Energie Investeringsaftrek (EIA) dit jaar van toepassing is. De EIA is een fiscale aftrekregeling. Het biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in duurzame energie en energiebesparende bedrijfsmiddelen. Naast de afschrijving mag je van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst.

In 2018 zijn er een aantal zaken veranderd voor de luchtbehandelingsbranche, ten opzichte van 2017. Zo is het percentage investeringskosten dat je af kunt trekken van de belasting, gedaald van 55% naar 54,45%. Sinds dit jaar is er een scheiding gemaakt tussen technische eigenschappen voor WTW-units met een luchtgebied tot 3000 m³/h en WTW-units vanaf 3000 m³/h. Voor beide WTW units geldt voor de warmtewisselaar een rendement vereist van 78%. Verder wijken de vereisten af. Zie hiervoor de energielijst 2018.

Faseovergangsmaterialen / Phase Change Materials (PCM) staan ook in 2018 met twee codes in de energielijst, namelijk 210405 en 220408. Er is een onderscheid gemaakt voor de toepassing van PCM in gebouwen bijvoorbeeld met onze C3 klimaatplafonds, CBM inductie-units en ventilatorconvectoren. En de toepassing van faseovergangsmaterialen voor de toepassing van het klimatiseren / koelen van processen bijvoorbeeld met onze PDC “Process en Data Cooler”. Deze codes vind je ook terug in de energielijst 2018.

Luchtbehandelingskasten die minimaal voldoen aan Eurovent energielabel A komen eveneens in aanmerking voor de EIA regeling. Vraag onze verkoop afdeling van OC Verhulst of bekijk onderstaande documenten.

Download als PDF

Deel deze pagina

facebook linkedin twitter

De website van Orange Climate gebruikt cookies van onder andere Google Analytics en Hotjar om de eigen kwaliteit te verbeteren en voor commerciële doeleinden. Soms vind je op de site, inhoud van Facebook, Twitter of YouTube (bijvoorbeeld onze video's); deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.