Energy-related Products 2018

Wat gaat er voor je veranderen vanaf 1 januari 2018?

De Europese Commissie is al jaren bezig om op Europees niveau energiebesparing te verhogen en CO2-uitstoot te verlagen. Zo moet tot en met 2025 de CO2-uitstoot jaarlijks met 233 miljoen ton naar beneden. Als onderdeel daarvan heeft de Europese Commissie richtlijnen opgesteld of is richtlijnen aan het opstellen voor Energy-related Products (ErP), waaronder luchtbehandelingskasten, lokale ruimteverwarmers en centrale luchtverwarmers. Op 1 januari 2018 gaan voor enkele producten de nieuwste ErP-richtlijnen in of worden richtlijnen verscherpt. Wat gaat er veranderen? We zetten de belangrijkste vernieuwingen voor je op een rij.

Nieuwe eisen?

De ErP-richtlijnen introduceren strenge normen voor energie gerelateerde producten. Producten die niet voldoen, mogen niet meer verkocht worden. De richtlijnen gelden zowel voor nieuwe installaties als voor het vervangen van bestaande systemen.

Continu houdt Orange Climate Verhulst de richtlijnen in de gaten en passen we onze selecties voor de luchtbehandelingskasten aan, zodat deze altijd voldoen aan de verplichte wetgevingen en richtlijnen. Hiernaast kijken we continu naar de mogelijke energiebesparing, duurzaamheid en benodigde investering. Ook Orange Climate Waterloo volgt deze en zorgt ervoor dat haar producten (zoals de fancoils) voldoen aan de nieuwste wetgevingen en richtlijnen.

Wat is de ErP-richtlijn eigenlijk?

De Ecodesign verordeningen 2015/1188, 1253/2014 en de uitvoeringsrichtlijn 2009/125/EG vormen het EU-beleid om de energie-efficiëntie en andere criteria voor milieuprestaties van energie gerelateerde producten (ErP) te verbeteren. De richtlijn verscherpt de specificaties voor toestellen en haalt inefficiënte toestellen geleidelijk van de markt. Het is een onderdeel van de Europese 2020-doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen met 20% en het energieverbruik met eveneens 20% te verminderen. In het bijzonder is het doel vastgesteld om tegen 2025 meer dan 4,1 miljard Gj energie en 233 miljoen ton CO2 te besparen.

Welke nieuwe regels op toekomstige ventilatieproducten van toepassing zijn, hangt af van het type product. De producten vallen in drie groepen:

Richtlijnen voor lokale ruimte verwarming (2015/1188)

Richtlijnen voor luchtverwarmers en luchtkoeler (2016/2281):

* Wat is NOx?
Van NO (stikstofmonoxide) en NO2 (stikstofdioxide) wordt de som van beide aangeduid als NOx. Dit zijn verbindingen van stikstof en zuurstof die bij hoge verbrandingstemperaturen gevormd worden door oxidatie van stikstof in de lucht. Deze stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid en dragen bij aan onder andere de verzuring van regenwater en aan de afbraak van de ozonlaag.

Voor 1253/2014 gelden verschillende eisen:

De verordening kent 2 types ventilatie eenheid.

Richtlijnen 2018 voor EVE’s

Richtlijnen 2018 voor TVE’s

Voor alle ventilatie-eenheden, dus zowel EVE’s als TVE’s, geldt dat ze vanaf januari 2018 uitgerust moeten zijn met een aandrijving met verschillende snelheden of een variabele snelheid. Ventilatoren die slechts op één vaste snelheid draaien, mogen dus niet meer toegepast worden.

Als gevolg van de wijzigingen in de verordening zullen van veel luchtbehandelingskasten de afmetingen toenemen. Het lagere energieverbruik vereist namelijk lagere luchtsnelheden, en dus meer ruimte.

ErP ook bij renovaties?

De ErP-verordeningen gelden alleen voor nieuw te leveren producten. De vernieuwde onderdelen moeten dan aan de richtlijnen geldend voor dat onderdeel voldoen. Als je onderdelen vervangt bij je luchtbehandelingskast, zorg er dan voor dat die onderdelen ErP proof zijn. Twijfel je? Neem vrijblijvend contact op met afdeling Renovatie & Onderhoud van OC Verhulst.

Download als PDF

Deel deze pagina

facebook linkedin twitter

De website van Orange Climate gebruikt cookies van onder andere Google Analytics en Hotjar om de eigen kwaliteit te verbeteren en voor commerciële doeleinden. Soms vind je op de site, inhoud van Facebook, Twitter of YouTube (bijvoorbeeld onze video's); deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.