Filter kwaliteit en energieverbruik

Een informatief stuk over filters en de verschillen. Deel 2 van de reeks.
ProductenOC Verhulst
Geschreven door: Richard Klazinga

De verschillen in filter kwaliteit

Filterklasses zijn een weergave van de luchtfilteringskwaliteit van een filter. Luchtfilteringskwaliteit van de meest toegepaste filters zijn opgenomen in een norm. Dit om tot een uniforme vergelijkingsmethode van de filters te komen.

‘Medium’ en ‘Fine’ filters zijn de meest toegepaste (basis) filter types. Dit zijn filters welke de grootste hoeveelheid stofdeeltjes tegenhouden en daarmee een relatief gezond binnenklimaat realiseren. Op dit moment is de toegepaste norm hiervoor de EN779:2012. EN779:2012 gaat bij de meest toegepaste filterklasses (vanaf M5 t/m F9) uit van vuildeeltjes met een grootte van 0,4µm. De beschikbare klasses zijn ingedeeld naar gemiddelde vangstpercentage van deeltjes met deze grootte. De ‘Course’ filters gaan uit van een groffer deeltje omdat deze filters niet geschikt zijn voor het vangen van kleine stofdeeltjes. Omdat de normering kijkt naar het minimale percentage van de vuildeeltjes die door het filterdoek worden tegengehouden en niet zozeer naar het werkelijke percentage dat een schoon filter aan vuildeeltjes weg neemt , zijn er veel filters die binnen een bepaalde klasse vallen zonder dat er onderscheid is tussen de filters in een klasse.

 

(bron RCC|K&L)

Op 1 november 2016 is er een nieuwe norm uitgebracht die vanaf medio 2018 verplicht is. Deze norm is de ISO 16890. ISO 16890 gaat uit van de grootte van stofdeeltjes en hoeveel procent van de deeltjes van die grootte een filter kan vangen. Er wordt nu daadwerkelijk getest met de complete filter, waardoor de kwaliteit van het betreffende filter beter toonbaar wordt gemaakt. De stofdeeltjes waarmee getest moeten worden, zijn ook beschreven en worden ingedeeld in klasse PM10, PM2,5 en PM1. PM staat hierbij voor “particle matter” en het cijfer voor de grootte van de stofdeeltjes. Deze indeling wordt ook toegepast door de WHO (World Health Organisation) voor het beschrijven van de AQ (Air Quality – zowel Indoor als Outdoor).

Een filter zal in een klasse worden ingedeeld als het minimaal 50% van de deeltjes van deze klasse kan vangen. Het kan dus voorkomen dat een filter in meerdere klasses kan worden ingedeeld. Om dan toch onderscheid te kunnen maken, wordt bij elk gewenst filter ook aangegeven hoeveel procent van deze deeltjes een filter kan vangen. Hierdoor is het mogelijk onderscheid te maken in de filtratie kwaliteit van het filter. Een filter dat 50% van deeltjes uit klasse PM1 kan filteren zal klasse ePM1 50% krijgen. Vangt het filter 65% van de deeltjes zal het klasse ePM1 65% krijgen.

Hepa filters voor de allerkleinste

Hepa filters zijn filters die worden toegepast om de kleinste stofdeeltjes uit de lucht te filteren. Luchtkwaliteit die door deze filters wordt gerealiseerd is extreem goed en zijn bijvoorbeeld benodigd in operatie kamers of clean rooms. Deze filters worden doorgaans dicht bij de ruimtes geplaatst waar deze extreem gezuiverde lucht nodig is maar kunnen ook in de luchtbehandelingskast worden geplaatst.

Voor deze filters is net als voor de basis filters (medium & fine filters) een norm opgesteld, omdat het specifieke filters betreft, is er ook een aparte norm voor. De norm voor deze filter categorie is EN 1822. Deze Hepa filters zullen de deeltjes vangen die nog door de basis filters zijn doorgelaten. Het betreft bij juist werkende basis filters de allerkleinste deeltjes met een grootte van 0,5 – 0,1 µm.

In deze filter categorie wordt de efficiency van de filters gebruikt voor de indeling in de klasses.

 

(bron Camfil)

MPPS = Maximum Penetrating Particle Size en betreft het gebied van deeltjes tussen de 0,25 – 0,1 µm.

Omdat de eisen aan deze filters zo hoog zijn, worden deze Hepa filters pas op locatie in de luchtbehandelingskast geplaatst om beschadiging te voorkomen. Een beschadiging, hoe klein ook, zorgt mogelijk voor extra ongewenste doorlating van stofdeeltjes. Hepa filters worden verpakt vervoerd en op het laatste moment in de kast gezet. Na plaatsing wordt de afwerking (zoals kitten) geregeld en wordt er een speciale filtertest uitgevoerd om te garanderen dat de hepa filters optimaal werken (lekdichtheid test).

Filters in luchtbehandelingskasten

Voor een juiste werking van filters die stofdeeltjes moeten afvangen is het van belang dat filters op een juiste wijze in de luchtbehandelingskast worden gemonteerd. Indien de filters niet juist zijn geplaats kan het voor komen dat deeltjes die weggenomen zouden moeten zijn, zich toch nog in de luchtbehandelingskast bevinden. Er wordt dan gesproken van filter lekkage. Dit verslechterd de lucht kwaliteit en de levensduur van de componenten in de luchtbehandelingskast.

Energieverbruik door filters

Omdat de luchtstroom in de luchtbehandelingskasten door de filters gaan, zal de ventilator meer stroom gebruiken dan zonder filters. Ca 30% van de energie opgemaakt door ventilatoren in een luchtbehandelingskast wordt veroorzaakt door filters. Een juiste keuze van de hoeveelheid filters, grootte van filters en uitvoeringsvorm van de filters is van grote invloed op het energieverbruik. Een verkeerde keuze voor een minder goed ontworpen filter, kan makkelijk enkele honderden euro’s extra energie verbruiken in dezelfde installatie. Om een keuze op basis van het energieverbruik makkelijker te maken zijn de meeste “basis” filters voorzien van een Eurovent energie label. Zie hieronder in de tabel enkele veelgebruikte filters en hun energie label.

(bron Camfil)

Hiermee is het mogelijk om relatief eenvoudig het juiste filter te selecteren. Uiteraard helpen wij u graag bij het maken van de beste keuze voor de luchtbehandelingskast.

Conclusie

Voor het juiste comfort is het van belang de juiste filters toe te passen. Diverse normen en het bouwbesluit helpen bij het bepalen van de juiste filters klasse voor het gewenste comfort. Door normering van de filters zelf ligt vast wat je van een filter mag verwachten waardoor je het gewenste comfort ook kan halen.

Let bij het maken van de keuze ook op het drukverlies dat het filter maakt. Drukverlies wordt overwonnen doordat een ventilator meer stroom gaat gebruiken. Minder drukverlies betekent ook minder stroomgebruik en een lagere energie rekening.

Om de gewenste luchtkwaliteit en comfort te behalen in een gebouw, denken we graag mee over de nodige filters. Ook voor het vervangen van oudere filters, voor het opnieuw behalen van huidige normen en eisen, kunt u bij OC Verhulst terecht. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op. 

Download als PDF

Deel deze pagina

facebook linkedin twitter

De website van Orange Climate gebruikt cookies van onder andere Google Analytics en Hotjar om de eigen kwaliteit te verbeteren en voor commerciële doeleinden. Soms vind je op de site, inhoud van Facebook, Twitter of YouTube (bijvoorbeeld onze video's); deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.