Een goed idee

Een goed idee: stikstofstofzuiger voor de bouw.

Een goed idee is pas een goed idee, als het ook echt een goed idee blijkt te zijn. Lekker Cruijffiaans toch?

Als je samen een oplossing bedenkt voor het stikstofprobleem in de bouw (namelijk het op de bouwlocatie opvangen van vrijgekomen stikstof) waardoor de depositie op 0,0 kan komen te staan en vergunningen weer afgegeven kunnen worden, dan moet je ook kunnen bewijzen dat dit daadwerkelijk gebeurt. Vandaar dat in november 2019 “ons kindje”, a.k.a. de NOx FilterBox 2.0 van OC Filtration Solutions, een week lang door TNO getest werd op een bouwlocatie in de Randstad.

Wat is de NOx FilterBox 2.0?

De NOx FilterBox 2.0 is een plug-and-play oplossing zo groot als een 20”container die als mitigerende maatregel stikstofoxiden (NOx) rond bouw- en bedrijfsactiviteiten afvangt. Dit zou kunnen bijdragen aan een oplossing voor de impasse rond vergunningverlening voor bouwprojecten, welke samenhangt met de uitstoot van stikstofoxiden in de lucht en depositie ervan op natuurgebieden. De emissie van alle activiteiten op de bouwplaats minus de door de NOx FilterBox 2.0 afgevangen stikstofoxiden zou op 0 uit kunnen komen, waardoor de stikstofimpasse in de bouw beëindigd kan worden.

Testen door TNO. Hoe gaat dat in zijn werk?

Om te kunnen beoordelen of de NOx FilterBox 2.0 inderdaad doet wat wij denken, moet deze getest

worden op een bouwlocatie waarbij continu de aanzuigcondities en de uitblaascondities gemeten worden. In november 2019 vertrok de NOx FilterBox 2.0 vanuit Drunen naar een bouwlocatie in de Randstad, een locatie waar een relatief hoge NOx concentratie werd verwacht. De NOx FilterBox 2.0 werd op twee andere containers geplaatst om voldoende ruimte over te hebben om bij de inlaatroosters de meetapparatuur te kunnen installeren. Aan de aanzuigzijde zijn drie windsnelheidsmeters bevestigd om te controleren of de luchtstroom tijdens de metingen stabiel is. Ook is er één inlaatslang in de ingaande luchtstroom geplaatst waarmee lucht naar de NOx monitors wordt aangezogen. Aan de uitblaaszijde van de NOx FilterBox 2.0 is dezelfde meetapparatuur geplaatst.

Vervolgens is gedurende 8 dagen (150 uur), continu, de concentratie van stikstofoxiden gemeten in zowel de aanzuiglucht van de NOx FilterBox 2.0 als de uitblaaslucht. Windsnelheid, windrichting, temperatuur, luchtvochtigheid en hoeveelheid neerslag zijn ondertussen gemeten met een Vaisala weerstation. In totaal is er in 150 uur die de test duurde met een luchtstroom van 70.000 m³/uur 458 gram NOx afgevangen.

Hoera, het werkt! En nu?

Voor de vergunningverlener is deze lokale afvangst van stikstof belangrijk in relatie tot de te verwachtten emissie van stikstofoxiden van het bouwproject. De resultaten van deze metingen zijn nodig voor het uitvoeren van berekeningen met het AERIUS model. Deze berekeningen worden in het kader van de vergunningaanvraag gebruikt om de hoeveelheid stikstofdepositie te kunnen bepalen die individuele projecten veroorzaken op Natura 2000 gebieden. De NOx FilterBox 2.0 heeft bewezen in staat te zijn om lokaal stikstofoxiden af te vangen. Ons idee is officieel een goed idee!

Meer weten? Bezoek de productpagina of bel 085-064 58 62.

Download als PDF

Deel deze pagina

facebook linkedin twitter

De website van Orange Climate gebruikt cookies van onder andere Google Analytics en Hotjar om de eigen kwaliteit te verbeteren en voor commerciële doeleinden. Soms vind je op de site, inhoud van Facebook, Twitter of YouTube (bijvoorbeeld onze video's); deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.