PPS en Circulair bij Orange Climate Verhulst

Circulaire Economie gaat veel verder dan recyclen. Een belangrijke term hierin is PPS. Graag lichten we dit verder toe.
Circulaire EconomieCoalitie Klimaat voor Verandering

Product Service Systems (PSS) en Circulaire Economie: wat is het?

Een veelgebruikte term binnen de circulaire economie is Product Service Systems (PSS) wat een circulair ‘Product-als-Dienst bedrijfsmodel’ betekent. Door het product als dienst te zien, wordt de prestatie van een product aangeboden in de vorm van een dienst, terwijl het fysieke product in eigendom van de dienstverlener blijft. Circulair ontwerpen en waarde behoud zijn extreem belangrijk voor een goede invulling van een PSS. Kan luchtbehandeling ook als PSS aangeboden worden? Wij zoeken het uit.

Circulair samenwerken

Circulair ontwerpen betekent dat producten en materialen op een bepaalde wijze ontwikkeld worden, zodat ze zo lang mogelijk waarde kunnen behouden: de optimale werking blijft gedurende een langere levenscyclus gegarandeerd. Door te ondersteunen in het langdurig gebruik en een optimale productiviteit van het product, wordt de levenscyclus verlengt. Normaal gesproken zal het product na een aantal jaar een laatste gebruiksfase bereiken, maar door actief waarde behoud (zoals revisie, onderhoud en upgraden van het product), wordt deze laatste gebruiksfase uitgesteld. Door te netwerken en beter samen te werken, worden er extra activiteiten georganiseerd en gecoördineerd zodat een circulair netwerk mogelijk wordt. Wat wijzelf niet kunnen aanbieden om de installaties circulair aan te bieden, wordt door samenwerking en netwerken aangeboden aan de gebruiker / klant. Ook worden afvalstromen welke we niet zelf kunnen verwerken of hergebruiken, als grondstof aangeboden aan andere bedrijven.

Om een goedwerkende product-service model te kunnen aanbieden, is een goede samenwerking met de complete keten nodig. Daarom is OC Verhulst al geruime tijd lid van het keten innovatieproject “Klimaat voor Verandering” (zie nieuwsbericht). Om producten zo lang mogelijk op een zo hoog mogelijk waard niveau te laten functioneren en ketens volledig te sluiten, moet er gebruik gemaakt worden van “re-use, refurbish, remanufacture en recycling strategieën”.

PPS via Value Hill uitgelegd

“Value Hill” is een kader dat handvatten biedt om bedrijfsactiviteiten in een circulaire context te plaatsen en vervolgens, aan de hand van die positionering, een circulaire bedrijfsstrategie te ontwikkelen. Zie bijgesloten beeld om de Value Hill te bekijken (bron www.circulairondernemen.nl).

Eén van de aspecten die een circulaire keten van een lineaire onderscheidt is de mate waarin producten terugkeren naar de keten, nadat zij het einde van hun gebruiksfase hebben bereikt. Om ervoor te zorgen dat producten terugkomen in de keten is een verhoogde mate van controle op producten en materialen nodig.

Een PSS model biedt naast een duurzame, circulaire oplossing ook een groot potentieel voor langdurige klantrelaties. We zorgen er tenslotte gezamenlijk voor dat het product gedurende een lange levenscyclus optimaal blijft presteren. Ongeacht het aantal gebruiksjaren of aangepaste (milieu- en energie) normen.

PSS bij OC Verhulst

Al jaren worden de luchtbehandelingskasten van OC Verhulst modulair gebouwd. Dit houdt in dat iedere module apart geproduceerd wordt, diverse modules eenvoudig gekoppeld kunnen worden maar ook eenvoudig vervangen of ge-upgrade. Bij het einde van de levenscyclus van de kast, is het niet meer nodig om de gehele kast af te voeren en te vervangen, maar worden enkele onderdelen vervangen om zo weer jaren optimaal te werken. Ook bij veranderende wensen en behoeften (met betrekking tot de invulling van het gewenste binnenklimaat of bij gewijzigde milieu- of energiewetten) kunnen er eenvoudig aanpassingen doorgevoerd worden.

Oude modules van de luchtbehandelingskasten, als deze binnen OC Verhulst niet verder gebruikt kunnen worden, zouden door samenwerkende bedrijven verwerkt kunnen worden tot andere producten. Door op een nieuwe manier te kijken naar onze producten en restproducten, wordt nieuwe waarde toegevoegd binnen de keten. Oude onderdelen kunnen terug naar de oorspronkelijke leverancier om daar in een ‘circulaire recycle cyclus’ te worden verwerkt.

OC Verhulst wil met de aandacht voor circulaire economie de bovenstaande value hill sluitend invullen. Hiermee nemen we een actieve rol in het verder ontwikkelen van onze PSS. Meer weten over Circulaire Economie of producten als dienst? Neem dan contact met ons op

Download als PDF

Deel deze pagina

facebook linkedin twitter

De website van Orange Climate gebruikt cookies van onder andere Google Analytics en Hotjar om de eigen kwaliteit te verbeteren en voor commerciële doeleinden. Soms vind je op de site, inhoud van Facebook, Twitter of YouTube (bijvoorbeeld onze video's); deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.