Rekenliniaal voor de luchttechniek

Meten is weten! Hieronder vind je meer informatie over het gebruik van de Orange Climate rekenliniaal.
toelichting gebruikOrange Climate

Rekenvoorbeeld kanaaldoorsnede (1) :
Gegeven:

Gezocht: Kanaalafmetingen?

Luchthoeveelheid QL op schaal (5) 10.000 m3/h (is waarde 10) onder VL 15 m/s op schaal (4) instellen. Onder de pijl op schaal (1) lees je af: A = 0,185 m2

Dit komt overeen met een kanaaldiameter van 48,5 cm = 485 mm. schaal (3)
Deze waarde ronden we praktisch af op dia 500 mm.

Of als alternatief een vierkant kanaal, q, van 43 x 43 cm = 430 x 430 mm. Schaal (2) Deze waarde ronden we af op 450 x 450 mm. A = 0,2 m2

Indien een rechthoekig kanaal gewenst is kan hiervoor schaal (6) en (7) gebruikt worden. Voor dit voorbeeld waar A = 0,2 m2 schaal (1).

Stel kanaal hoogte a is 400 mm. = 40 cm schaal (6)

Lees af op schaal (7) : breedte b van het luchtkanaal is 50 cm = 500 mm.

Op schaal (8) en (9) kan met behulp van de som van zijde a + b de gelijkwaardige diameter dgl vastgesteld worden. De waarde dgl zijn we nodig om de kanaalweerstand te berekenen!

In ons voorbeeld: a + b = 400 + 500 = 900 mm = 90 cm. Schaal (9) Hierbij dient de kanaaldoorsnede bij schaal (1) op 0,2 te blijven staan. Op schaal (8) kun je boven waarde 90 aflezen: dgl = 44,5 cm. = 445 mm.

Bepalen kanaalgewicht

Voor deze bepaling gebruiken we schaal (10), (11) en (12). Voor rechthoekig in ons voorbeeld, ga naar schaal (12):
a + b = 400 + 500 = 900 mm = 90 cm schaal (12)

Stel vervolgens de plaatdikte vast:
We nemen in dit voorbeeld een plaatdikte s van 0,88 mm. schaal (10). Op schaal (11) lezen we af: Gewicht kanaal G is 13,5 kg/m

Bepaling kanaalweerstand

Op de achterzijde van de rekenliniaal kunnen we met behulp van de schalen (13) t/m (18) de kanaalweerstand en dus het drukverlies bepalen. In ons voorbeeld is dgl = 445 mm. = 44,5 cm. (Reeds vastgesteld in het voorgaande deel).

Deze waarde op schaal (14) zodanig verschuiven dat ze onder de waarde 15 m/s van schaal (13) komt te staan. Vervolgens bij dgl = 44,5 , schaal (15), aflezen bij schaal (16) dat de kanaalweerstand 4 Pa/m bedraagt.

Bepaling individuele weerstanden

Deze waarden staan vermeld aan de rechter zijde op de achterkant van de rekenliniaal. De ζ-waarden.

Stel er worden toegepast:
2 knieën 90⁰                                         ζ = 2 x 1,25 = 2,5
1 reduceerstuk A1 : A2 = 0,6              ζ = 0,16
Totaal                                                  Σ ζ = 2,66

Om het drukverlies t.g.v. individuele weerstanden te bepalen stellen we de pijl welke op schaal (14) staat aangegeven onder de Vl = 15 m/s van schaal (13).

Op schaal (17) zoeken we de waarde Σ ζ = 2,66 op en lezen op schaal (18) af dat de drukval 350 Pa bedraagt.

Indien het luchtkanaal 15 m lengte heeft bedraagt de totale weerstand:

Totaal        410 Pa 


 

Download als PDF

Deel deze pagina

facebook linkedin twitter

De website van Orange Climate gebruikt cookies van onder andere Google Analytics en Hotjar om de eigen kwaliteit te verbeteren en voor commerciële doeleinden. Soms vind je op de site, inhoud van Facebook, Twitter of YouTube (bijvoorbeeld onze video's); deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.