WEii rekentool

Écht inzicht in het werkelijke energiegebruik van je gebouw. Het energiekompas en WEii rekentool zorgen voor de volgende stap in gezonde en energiezuinige gebouwen.
Nieuwe rekentoolvoor energiezuinigheid gebouw

De WEii biedt gebouweigenaren de beste graadmeter voor energiezuinigheid van gebouwen. Hoe zijn de energieprestaties van jouw gebouw en hoe kun je deze "Paris Proof" maken? 

WEii staat voor Werkelijke Energie Intensiteit Indicator. De WEii van een gebouw wordt berekend op basis van het werkelijke, gemeten, energiegebruik en het gebruiksoppervlak van het gebouw. De eenheid van WEii is kWh per jaar per m². WEii bestaat uit een rekenprotocol dat leidt tot zeven gradaties van energiegebruik per gebouwtype. Met WEii is er nu een uniforme en objectieve methode om de werkelijke energie intensiteit van gebouwen te beschrijven. Deze eenduidig definitie van de werkelijke energie intensiteit zorgt voor een heldere communicatie over de werkelijke energieprestatie van gebouwen. WEii heeft geen commercieel oogmerk en is door iedereen vrij te gebruiken.

Voor en door de markt 

WEii is een initiatief van DGBC en TVVL. Beide organisaties zijn overtuigd van het belang van meten op werkelijk energiegebruik. En ze werken dan ook al volgens dat principe: DGBC introduceerde in 2017 de Paris Proof-aanpak en TVVL is de initiator van WENG (Werkelijk EnergieNeutraal Gebouw). Die twee doelstellingen voor gebouwen zijn nu verwerkt tot scores op de WEii-ladder, die loopt van heel onzuinig via Paris Proof tot WENG.

WEii is ontwikkeld voor en door de markt. Diverse overheidsinstanties en gezaghebbende marktpartijen hebben de afgelopen jaren in allerlei vormen meegewerkt aan de ontwikkeling van de rekenmethode, van TNO tot E-Nolis en van DWA tot het Rijksvastgoedbedrijf. Ook de kennis en expertise van Orange Climate zijn toegepast als kennispartner van TVVL.  

WEii in het kort

Op WEii.nl is het nu mogelijk gebouwen eenvoudig en snel te beoordelen op het werkelijke energiegebruik. Het maakt op een uniforme wijze inzichtelijk wat een gebouw per vierkante meter per jaar aan energie gebruikt. Gebouweigenaren en -gebruikers krijgen daardoor direct inzicht in de werkelijke energieprestaties van hun pand in relatie tot gelijkwaardige panden in hun sector, in plaats van een theoretisch inzicht. Daarnaast ontstaat direct een beeld van hoe ver ze verwijderd zijn van de Parijse klimaatdoelstellingen of zelfs een energieneutraal gebouw.

De basis van de nieuwe tool vormt een breed gedragen, uniforme rekenmethode. WEii is een betrouwbare indicator voor de energie-efficiënte van een gebouw, omdat WEii op een gestandaardiseerde, objectieve wijze wordt vastgesteld. Een gebouw wordt beoordeeld op wat er op de energiemeter staat en niet wat het in theorie aan energie zou kunnen gebruiken. Daarmee levert WEii een grote bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelen van Parijs. Door het werkelijke energiegebruik inzichtelijk te maken, is het beter mogelijk om daarop te besparen. Energiebesparende maatregelen zijn dan ook direct terug te zien in de WEii van een gebouw, het werkelijke gebruik loopt terug en dat is terug te zien op de energiemeter.

Gebouweigenaren zijn hierbij gebaat, omdat het energielabel van een gebouw geen garanties geeft voor het werkelijk energiegebruik. Het is dus efficiënter om bij te sturen via de meterstanden en dát lukt het best met de Werkelijke Energie intensiteit indicator (WEii). 

Bekijk deze animatie video voor meer informatie over de WEii. Bezoek de website om direct een berekening te maken. 

Download als PDF

Deel deze pagina

facebook linkedin twitter

De website van Orange Climate gebruikt cookies van onder andere Google Analytics en Hotjar om de eigen kwaliteit te verbeteren en voor commerciële doeleinden. Soms vind je op de site, inhoud van Facebook, Twitter of YouTube (bijvoorbeeld onze video's); deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.