De werking

PCM als thermische accu. Hoe werkt het?

PCM staat voor Phase Change Materials (faseovergangsmateriaal). Dit zijn materialen waarvan de faseverandering (van vast naar vloeibaar en van vloeibaar naar vast) wordt gebruikt om warmte op te slaan en af te geven. Kortom: in PCM’s wordt warmte opgeslagen voor later gebruik in een cycli van 24-uur.

Het principe van faseovergangsmaterialen werkt als volgt:

Hoe werkt het in een woning?

In een traditioneel huis gaat overdag de verwarming aan om het comfortabel te krijgen. ’s Nachts gaat de verwarming uit en koelt het huis weer af, waardoor de verwarming ’s ochtends weer aan moet. Met PCM wordt het temperatuurverschil tussen ’s ochtends en ’s avonds gerealiseerd door een bioritmisch temperatuur verloop (met een verschil van slechts een paar graden). Er is niet iedere keer een grote hoeveelheid energie nodig om het huis comfortabel te krijgen, die je vervolgens ’s nachts weer verliest. Door PCM toe te passen gaat deze energie niet verloren en behoudt je dezelfde (vooraf ‘geprogrammeerde’) temperatuur, gedurende de gehele dag en nacht. 

Door PCM in de woning toe te passen, creëer je kleinere energiepieken en heb je dus ook een kleinere warmtepomp nodig om hierin te voorzien.  

Hoe werkt het in een kantoorgebouw?

In een gemiddeld kantoorgebouw warmt het gedurende de werkdag snel op door de aanwezigheid van mensen. Door externe koeling toe te passen wordt er met extra energie toch een comfortabel en koel werkklimaat gecreëerd. Door PCM toe te passen wordt deze overtollige warmte van de dag opgenomen in de PCM cassettes en wordt er ’s nachts, door middel van natuurlijke ventilatie en temperatuurverschillen gekoeld. Zo bespaar je enorm op energiekosten voor koeling en gebruik je de natuurlijke temperatuurwisselingen van de dag- en nacht cyclus om een constante temperatuur te realiseren.

PCM geïnspireerd op ijs

Water is het bekendste fase overgang materiaal (PCM) ter wereld. Om ijs van 0 graden Celsius te smelten is evenveel energie nodig om water te verwarmen van 0 tot 80 graden Celsius. IJs is bijzonder geschikt om goederen op 0 graden te houden. Wij hebben gekeken hoe we deze natuurkundige kennis konden toepassen in gebouwen. 

Door een technische fase overgang te gebruiken, met zout als basis, kunnen wij de warmteopslag van de fase overgang bij elke gewenste temperatuur plaats laten vinden. Voor kantoren is dit rond de 23 graden Celsius. Het anorganisch milieuvriendelijke zout dat gebruikt wordt, is een restproduct uit Groningen. Het wordt gekapseld in een speciaal HDPE paneel en vervolgens toegepast in de verschillende concepten (voor de utiliteit of woningbouw). 

Enkele feiten

Deel deze pagina

facebook linkedin twitter

De website van Orange Climate gebruikt cookies van onder andere Google Analytics en Hotjar om de eigen kwaliteit te verbeteren en voor commerciële doeleinden. Soms vind je op de site, inhoud van Facebook, Twitter of YouTube (bijvoorbeeld onze video's); deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.